Nepali Unicode नेपाली युनिकोड

Nepali Unicode नेपाली युनिकोड
 
 

My Projects: | Qualification 1 Qualification 2 | Training | Social | Social and Media | Translate Documents | Work Exp.|

WELCOME TO MY SITE

Welcome to My Personal Website.

नमस्कार सबै भिजिटरहरूलाइ, यो मेरो प्राइभेट वेवसाइट हो । यो वेवसाइटलाई कस्तो बनाउँदा राम्रो हुन्छ ? तपाइहरूले सल्लाह तथा सुझाबहरू दिनुहोला । जस्को लागी तपाईहरूले Contact पेजमा भएको फारम भरि पठाइदिनुहोला ।
यदि तपाइहरू पनि आफ्नो परिवारहरू समावेश भएको यस्तै वेवसाइट बनाउन चाहनु हुन्छ भने ९७५१०१५०९५ मा फोन गर्नुहोला अथवा rajanbastola@gmail.com मा मेल गर्नुहोला ।

Thank you. धन्यवाद ।

तपाइहरू विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएपनि हामी तपाइहरूको वेवसाइट बनाउँछौ ।

My Health Details
 
Blod Group: 'A'+ve
Number of Blood Donations: 13 Times
If you need A+ve blood please contact me. My contact No. 977-9803152002 (Any Time)
 
To view my Health Certificate Click Here.
 
More details visit Nepal Redcross Society Sub Branch
Nagarkot website: http://nrcsnagarkot.org.np
   
  Nepali Date Convertor
MY Photo GALLERY
Social Personal Family News Paper
       
     
Herbs      
 
domain registration
 
  Website Design by Nepal One Hosting.com Home | About Me | Gallery | Blog | Videos | Contact  
Free counter and web stats Free Software Download